Rozbory vody a jejich evidence

Vyhněte se vysokým pokutám a buďte ohleduplní k životnímu prostředí. Zajistíme Vám rozbory dešťové, studniční a odpadní vody včetně náběru vzorků s předáním výsledků vzorků příslušnému vodohospodářskému úřadu a jejich evidenci.

Zajištění periodických rozborů vody a jejich evidence

Zajišťujeme akreditované rozbory dešťové, studniční a odpadní vody. Zajistíme pro vás rozbor včetně náběru vzorků, a pokud to Vaše stavební povolení vyžaduje, také předání vzorků příslušnému vodohospodářskému úřadu a jeho evidenci. Vyhnete se tak vysoké pokutě za nedodržení povinnosti z úředního rozhodnutí. Vše je velmi jednoduché. Po provedení prvního rozboru Vás zaevidujeme do našeho systému a v periodách, které vyžaduje Vaše stavební povolení, Vás vždy kontaktujeme a zajistíme další rozbor, včetně předání výsledků příslušnému úřadu. V případě, že je rozbor nevyhovující, tak Vám navrhneme a případně provedeme opatření a technologie, jak kvalitu vody zlepšit.

Potřebujete poradit?

Nebojte se na cokoliv zeptat. Ať už chcete cenovou nabídku nebo máte otázku. Rádi vám odpovíme.