Čištění, dezinfekce a rekonstrukce kopaných studní

Provádíme kompletní údržbu, opravu a rekonstrukci vaší kopané studny. Zajišťujeme kompletní chemický a bakteriologický rozbor vody.

Proč čistit studnu

Pro zachování kvality studniční vody a dobré kondice studny je třeba o studnu pečovat. Do každé studny se během roku dostává a splavuje mnoho nečistot, zejména zemina, listí, části rostlin, kořenů, ale také slimáci, hmyz a hlodavci. Tyto nečistoty vytváří na dně studny vrstvu sedimentu, která způsobuje tvorbu nežádoucích bakterií. Z dlouhodobého hlediska může sediment způsobovat mechanické poškození příslušenství, zanesení přítoku a v konečném důsledku odklonění pramene a vyschnutí studny. Nečistoty pochopitelně vedou ke zhoršení kvality vody a ohrožují dobrou kondici studny, jejího příslušenství a Vaše zdraví.

Co nabízíme

Kontrola studny a dezinfekce vody

Tento úkon jste ve většině případech schopni zvládnout svépomocí (případně rádi poradíme) dle hloubky studny, pohledově, nebo pomocí kamerového systému zjistíme stav stěny studny a stav sedimentu na dně studny.  Provedeme dezinfekci studny a potrubí pomocí dezinfekčního roztoku.

Kontrola, čištění a dezinfekce studny

Pomocí kamerového systému zjistíme stav stěny studny před čištěním. Provedeme dezinfekci a čištění stěn studny, vyčerpání studniční vody, odstranění sedimentu ze dna studny, vyčištění stávajícího filtru dna. V případě jeho absence zhotovení filtru – vyčištěná kamenná drť frakce 16-32. Pomocí kamerového systému pro Vás zdokumentujeme stav studny po vyčištění.

Co pro Vás ještě můžeme udělat

Akreditovaný rozbor studniční vody

Doporučujeme cca 30 dnů po vyčištění a dezinfekci studny.

Revize, opravy a údržba

Provádíme revize, opravy a údržbu čerpadel s jejich příslušenstvím.

Legalizaci studny

provedem legalizaci studny, jako vodního zdroje, včetně projektové dokumentace.

Instalace filtrů

Provedeme instalace filtrů, v případech, kdy je chemicky znečištěn přítok vody do studny.

Potřebujete poradit?

Nebojte se na cokoliv zeptat. Ať už chcete cenovou nabídku nebo máte otázku. Rádi vám odpovíme.